UUSIN NUMERO 1/2021

Digitaalisuus museoissa

 

Pääkirjoitus

 

Jukka Salonen: Kolmiulotteinen tulevaisuus

Artikkeli antaa käytännönläheisen kuvauksen siitä, millainen matka museoesineestä 3D-tulostetuksi esineeksi voi olla. Kuvien avulla lukija pääsee seuraamaan esineiden viimeistelyprosessia lähietäisyydeltä.

Marko Aho: Virtuaalisuus ja museokokemus

Mitä lisäarvoa virtuaalinen 3D-malli voi antaa museokokemukselle ja mitä virtuaalisuudelta vaaditaan, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin museoiden tavoitteita?

Jari Toivonen: Digitaalisuus ja etämuseo yhteisön kokoajana

Perinteisesti museo on totuttu näkemään fyysisenä rakennuksena, jonka seinien sisään ihmiset saapuvat kokemaan ja näkemään. Voisiko museo olla näyttelytoimintaa myöten täysin virtuaalinen? Artikkelissa esitellään yksi elävä esimerkki virtuaalisesta museotoiminnasta Suomessa.

Tiina Hero: Merkityksellisiä kohtaamisia – etänä?

Pandemia-aikaa on leimannut yhteisöllisyyden kaipuu ja tarve kohtaamiselle. Museoilla on mahdollisuus vastata näihin tarpeisiin – samalla kyse on museoiden toiminnan ytimessä lepäävistä periaatteista. Löytävätkö kaikki kävijäryhmät digitaalisen tarjonnan äärelle ja miten käy senioriasiakkaiden?

Inka Tuominen: Isojakokartalla vaellellessa – paikkatieto näyttelykäytössä

Kartat ovat yleisiä ja pidettyjä historian lähdemateriaaleja, myös maallikoille. Ne havainnollistavat paikkoja, sijainteja ja niiden muuttumista ajassa niin museoissa kuin muussa populaarissa historian esittämisessä. Digitaalisuus on pandemian seurauksena tullut kiinteäksi osaksi museoiden näyttelykäytäntöjä ja artikkelissa pohditaan muun muassa paikkatietojärjestelmien mahdollisuuksia historian esittämisessä.

Johanna Aartomaa: Digitaalisuutta asiakaskokemus edellä: Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttely

Digitaalisuutta asiakaskokemus edellä: Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttely. Digitaalisuuden avulla näkymätön voidaan tehdä näkyväksi. Kohtalona Ruotsinsalmi -näyttelyn keskeinen elementti on Ruotsinsalmen toista meritaistelua kuvaava virtuaaliesitys, joka avautuu kävijän ympärille ja rakentaa digitaalisten elementtien avulla uudenlaista näyttelykerrontaa.

Pirjo Hamari: ‘You give people a crisis and my God, doesn’t digital stuff happen fast when it needs to.’ Katsaus museoiden digitaaliseen loikkaan koronakriisin aikana

Kuinka museoiden digitaalinen tarjonta muuttui koronan myötä? Entä jääkö digitaalisuus osaksi museoiden ydintoimintaa, vai unohtuuko sen kehittäminen pandemian laannuttua ja ihmisten liikkumisen palattua lähemmäs totuttua ”normaalia”.