UUSIN NUMERO 1/2020

Museot ja valokuva

 

Pääkirjoitus

Virtuaalinen maailma avaa uusia ovia taiteen levitykseen

2000-luvun aikana teknologian sekä sosiaalisen median kehityksen myötä huomattavan monet taideinstituutiot ovat panostaneet virtuaaliseen taiteen levitykseen. Covid-19 pandemian vuoksi virtuaalinen taiteen levitys on kuitenkin saanut uuden tason: se on museoille ennemminkin välttämättömyys kuin lisä.  Kuinka museot ovat vastanneet poikkeusoloihin? Ja miten museoista voi saada entistä inklusiivisempia?

Valokuva-arkistot täynnä aarteita

Voidaan sanoa, että kuva-arkisto on museon kivijalka. Sen tärkeys näkyy sitä paremmin mitä enemmän aikaa kuluu arkiston perustamisesta. Tällöin korostuu myös kuvien sisältötietojen merkitys. Ilman tietoja valokuva jää vaille kontekstia. Monet suomalaiset kuva-arkistot ovat saaneet alkunsa yksityisten ihmisten tai yhdistysten, liikeyritysten ja seurojen toimesta.

Tutkimuspankki mahdollistaa uudet kohtaamiset, oivallukset ja näkökulmat

Vapriikin kuva-arkiston ja Tampereen yliopiston yhdessä kehittämä Tutkimuspankki on museon ammattilaisten, tutkijoiden, opiskelijoiden, ideoiden ja tutkimusmateriaalin kohtaamispaikka.

Sosiaalinen digitaalinen valokuva – haaste ja mahdollisuus museoille

Sosiaalisen median valokuvakulttuurien, ”sosiaalisen digitaalisen valokuvan” tallentaminen haastaa museoiden ja kuva-arkistojen kokoelmatyön toimintaperiaatteita ja käytäntöjä. Millaisia muutoksia työtapoihin ja yleisösuhteeseen tarvitaan? Miten julkisin varoin ylläpidettävät kuvakokoelmat voisivat paremmin kuvastaa yhteiskunnan monimuotoisuutta ja olla relevantteja laajemmille yleisöille? Somekuva on luonteeltaan monella tavalla erilainen kuin museoiden perinteisesti tallentamat valokuvat – mutta sillä on huima potentiaali kokoelmien moniäänisyyden lisääjänä, jos vain muistiorganisaatiot ovat tilanteen tasalla.

Museot ja valokuvan laajeneva kenttä

Valokuvan moninaisuus tulee esille jokapäiväisessä kohtaamisessamme erilaisten valokuvien kanssa: painetuissa lehdissä ja kirjoissa, kännykällä otetuissa valokuvissa, sosiaalisen median kuvavirroissa, kotialbumeissa, taidenäyttelyissä, mainoksissa sekä lukuisissa muissa yhteyksissä. Valokuvan laajeneva kenttä asettaa museoille uusia haasteita, sekä kokonaan uusien digitaalisten  käytäntöjen ja aineistojen kannalta että jo olemassa olevien aineistojen digitoimisen näkökulmasta.