Kuriositeettikabi.netin toimituskunta

Pääkirjoitus

Oletko miettinyt, mitä olisi museo ilman esineitä? Astuisit valkoisten seinien kehystämään tilaan, jossa askeleesi kaikuisivat tyhjissä saleissa. Mistä tila kertoisi, mitä oppisit, mitä kokisit?

Ajatus museosta on yhä tiiviisti sidoksissa museoon rakennuksena, jossa voi vierailla ja esineisiin, joita voi katsella. Materiaalisuus on vahva osa museon muodostamaa kokonaisuutta ja vuorovaikutusta, jota museokävijä vierailullaan kokee. Nykyään kuitenkin digitalisaatio, saavutettavuuden kysymykset sekä uudet tavat ajatella museota ovat muokkaamassa tätä kuvaa. Museot eivät enää keskity vain siihen, mitä esineet meille kertovat, vaan myös siihen, mitä ja miten museot voivat kertoa ilman esineitä. Digitaalinenkaan ei kuitenkaan ole immateriaalista, ja digitaalisen kulttuurin ympärille rakentuu oma materiaalinen kenttänsä, johon kuuluvat esimerkiksi käyttämämme laitteet ja ohjelmistot. Siksi voidaankin kysyä: onko mikään loppujen lopuksi täysin irrallaan materiaalisuudesta?

Artikkelissa Kokoelmiin koottu kuolema: Ajatuksia ihmisjäänteistä museoiden kokoelmissa Marika Österlund pohtii ihmisjäänteiden käyttöön kokoelmissa ja tutkimuksessa liittyvää eettistä vastuuta. Artikkelissa Ihmisen horjuva erityisasema, hauras kehollisuus ja muutoksen visiot HAMin Museum of Becoming -näyttelyssä Tiina Salmia kirjoittaa vaikuttavasta näyttelyvierailustaan, joka herätti runsaasti ajatuksia ihmisen suhteesta ympäristöön ja toisiin lajeihin. Satu Savia kirjoittaa artikkelissaan Matka stereoskooppikuvan merkityksiin ja materiaalisuuteen valokuvien materiaalisuuden välittämästä tiedosta, ja pohtii mahdollisuuksia tämän tiedon välittämiseen digitaalisten palveluiden kautta. Artikkelissaan Ahvenanmaan Enklingen Hermas – paljon enemmän kuin kotiseutumuseo Eva Mäkinen kirjoittaa Ahvenanmaalla sijaitsevasta Hermasin museotilasta lähes koskemattomana säilyneenä kokonaisuutena.

Antoisia lukuhetkiä!

Comments are closed.