Päätoimittaja Jane Vuorinen

Pääkirjoitus

Museoilla ja valokuvalla on pitkä yhteinen taival. Valokuva alkoi vakiintua ja tulla yleiseen tietoisuuteen 1800-luvun puolivaiheilla, ja muodostui pian myös tärkeäksi museotyön apuvälineeksi. Sekä valokuvat että museot toimivat säilyttäen, siirtäen ja kommunikoiden: molempien avulla mennyt on läsnä nykyhetkessä, ja nykyhetkestä käsin voidaan siirtää tietoa tuleville katsojille ja kokijoille.

Valokuvan merkitys museotyölle on suuri, ja valokuvilla on museoissa monia erilaisia olomuotoja ja tehtäviä. Ne voivat olla esimerkiksi tietokantoja muodostavia digitaalisia dokumentteja, historiallisia museoesineitä, taideteoksia tai kanava yleisötyölle ja tiedotukselle. Valokuva on väline, joka teknisen kehityksensä myötä kokee aika ajoin uudistumisia. Voitaisiin jopa sanoa, että valokuva ikään kuin keksii itsensä aina uudestaan. Valokuvan piirissä tapahtuneiden kehitysten myötä myös museot ovat tänä päivänä monien uusien mahdollisuuksien ja haasteiden edessä.

Tämän numeron tekeminen osui keskelle koronaepidemiaa ja sen mukanaan tuomaa eristyksissä oloa. Numeron avaa Anni Reposen ajankohtainen artikkeli, joka käsittelee virtuaalista taiteen levitystä sekä erityisolojen aiheuttamia muutoksia ja kehityskulkuja taiteen välittämisessä ja kokemisessa. Aune Kämäräisen artikkelissa pääsemme historialliselle matkalle useiden kotimaisten valokuva-arkistojen alkuhetkiin. Kämäräinen pohtii myös valokuva-arkistojen luomiseen ja säilyttämiseen liittyviä haasteita. Käytännön kokoelmatyön näkökulmasta valokuvaa ja museoita käsittelee kaksi artikkelia. Reetta Lepistö esittelee artikkelissaan Vapriikin kuva-arkiston ja Tampereen yliopiston Tutkimuspankki-yhteishanketta, joka tarjoaa uudenlaisen kohtaamispaikan museoammattilaisille, opiskelijoille ja tutkijoille. Anni Wallenius käsittelee artikkelissaan sosiaalisen median digitaalisia valokuvia museokokoelman osana, ja esittelee pohjoismaista Collecting Social Photo -hanketta, jossa Suomen valokuvataiteen museo on ollut mukana. Numeron päättää artikkeli, jossa allekirjoittanut pohtii museoiden suhdetta valokuvan laajenevaksi kentäksi nimitettyyn ilmiöön.

Antoisia lukuhetkiä!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *