NEWEST ISSUE 1/2019

In Finnish

Pääkirjoitus

Mietteitä rakenteiden tarpeellisuudesta ja seinien vakaudesta

Millä tavoin museot, taide ja kulttuuri voivat auttaa kaupunkeja luomaan edellytyksiä hyvinvoinnille ja sosiaaliselle yhtenäisyydelle? Osaavatko kunnat hyödyntää museoitaan ja tukea niitä niiden erilaisissa tehtävissä? Näihin kysymyksiin etsittiin vastauksia Porin taidemuseossa järjestetyssä Taide ja kulttuuri osana kaupungin vetovoimaisuutta -seminaarissa.

Miksi maiseman kohtaaminen muuttuu?

Maisemataidetta pidetään usein vanhentuneena kuvataiteen lajityyppinä. Nykyään onkin trendikkäämpää puhua maisemista termeillä ”tilataide” tai ”ympäristötaide”. Pelkästään termi ei ole kokenut muutosta, vaan myös tapa tarkastella maisemaa nykytaiteessa. Outi Koivisto (s. 1982) on kuvataiteilija, jonka teoksissa esiintyvät usein erilaiset kaupunkitilat ja niiden kerrostumat.

Kulttuurisia kohtaamisia keskiaikaisilla kaduilla ja nykytaiteen äärellä

Miten kohdata museoympäristössä ihmisiä, jotka ovat mahdollisesti paenneet sotaa, vainoa ja väkivaltaa, ja odottavat nyt päätöstä oleskeluluvasta? Miten kommunikoida toisesta kulttuurista tulevan ihmisen kanssa, kun yhteinen kieli puuttuu? Sopiiko museo yhteiskunnallisen työn ja aitojen kohtaamisten paikaksi?

Osa Minua – tutkimuksellinen valokuvanäyttelyprojekti

Syyskuussa 2017 Porin kaupungin projektityöntekijä Soniya Raissi lähestyi Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman johtaja Anna Sivulaa projekti-idealla. Saksassa maahanmuuttajatyön parissa työskennellyt Raissi halusi toteuttaa projektin, jonka tarkoituksena olisi lisätä kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja kaupunkilaisten hyvinvointia. Viisi koulutusohjelman opiskelijaa yhdessä Porin kaupungin sivistystoimen yksikön kanssa ryhtyi toteuttamaan näyttelyä.

Yhteisön kokoamaa ammattiperinnettä Suomen Ilmailumuseossa

Suomen Ilmailumuseossa on käynnissä Yhteisöllisen ammattiperinteen keruu museossa -hanke, joka toteutuu museoiden innovatiivisena hankkeena. Pääasiallisena yhteistyökumppanina toimii lentoliikenteen matkustamopalveluhenkilökunnan eli lentoemäntien, stuerttien ja purserien perinnejärjestö Evergreens ry.